Đóng

Khách sạn

Xếp hạng khách sạn

Tour Miền Tây

Tour Miền Tây 123-456-27
0,0 200 đánh giá.

Giá chỉ từ: 250.000 VND

Tour Miền Tây 1 ngày Mỹ Tho - Bến Tre

Tp Hồ Chí Minh. Thời gian: 1 ngày

Ô tô

Hằng ngày

1 ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Sài Gòn

250.000
VND
Chi tiết

Tour Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm từ Sài Gòn

Tp Hồ Chí Minh. Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Ô tô - Thuyền

Hằng ngày

3 ngày 2 đêm

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

2.100.000
VND
Chi tiết

Tour Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm Từ Sài Gòn

Tp Hồ Chí Minh. Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Ô tô - Tàu - Xuồng

Hằng ngày

2 ngày 1 đêm

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Sài Gòn

950.000
VND
Chi tiết